ทศกาลที่สำคัญ

        งานวันส้มโอ และของดีเมืองลาดยาว หน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว
วันที่/เวลา: งานวันส้มโอ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน ของทุกปี
      

       งานแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว หน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว
วันที่/เวลา: งานแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว ประมาณวันที่ 11 -17 ธันวาคม ของทุกปี รวม 6 วัน 6 คืน

       งานประเพณีสงกรานต์และแห่หลวงพ่อพวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วันที่/เวลา: 13 เมษายน ของทุกปี

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP