อัจฉริยภาพ
 
 
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รางวัลระดับประเทศ
 รายละเอียดของงานเว็บไซต์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 1-2
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 3-5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 4-6
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 7-8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2552
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2552
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
525401
วิถีชุมชนบ้านตาขีด p  
525402
วิถีชุมชนบ้านบ้านมะเกลือ รอผล - ปรับปรุง  
525403
วิถีชุมชนบ้านบางตาหงาย up  
525404
วิถีชุมชนบ้านนครสวรรค์ตก up  
525405
วิถีชุมชนบ้านวัดไทร up  
525406
วิถีชุมชนบ้านหนองตางู รายการแก้ไข p  
525407
วิถีชุมชนบ้านหนองกรด p  
525408
วิถีชุมชนบ้านบึงเสนาท p  
525409
วิถีชุมชนบ้านหนองบัว p  
525410
วิถีชุมชนบ้านหนองปลิง
p
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
525601
วิถีชุมชนบ้านตะคร้อ p  
525602
วิถีชุมชนบ้านหูกวาง p  
525603
วิถีชุมชนบ้านหนองเต่า p  
525604
วิถีชุมชนบ้านวัดไทรใต้ p  
525605
วิถีชุมชนบ้านวัดไทร p  
525606
วิถีชุมชนบ้านปากน้ำโพ up  
525607
วิถีชุมชนบ้านมะเกลือ รายการแก้ไข p  
525608
วิถีชุมชนบ้านเก้าเลี้ยว p  
525609
วิถีชุมชนบ้านเจริญผล p  
525610
วิถีชุมชนบ้านท่างิ้ว p รายการแก้ไข  

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP