อัจฉริยภาพ
 
 
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รางวัลระดับประเทศ
 รายละเอียดของงานเว็บไซต์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 1-2
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 3-5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 4-6
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 7-8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2552
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2552
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
525701
วิถีชุมชนบ้านชุมตาบง p  
525702
วิถีชุมชนบ้านมะเกลือ

p(ตัดนายจิรายุ สายใหม่)

 
525703
วิถีชุมชนบ้านวัดไทร p  
525704
วิถีชุมชนบ้านเจริญผล p  
525705
วิถีชุมชนวัดเขากบ p  
525706
วิถีชุมชนบ้านบึงน้ำใส p  
525707
วิถีชุมชนบ้านหนองกรด p  
525708
วิถีชุมชนบ้านบึงน้ำใส p ทำกลุ่มใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
525801
วิถีชุมชนบ้านมะเกลือ p  
525802
วิถีชุมชนบ้านวัดไทร p  
525803
วิถีชุมชนบ้านหัวดง
p
 
525804
วิถีชุมชนบ้านปากน้ำโพ p  
525805
วิถีชุมชนบ้านนครสวรรค์ตก p  
525806
วิถีชุมชนบ้านบางเคียน pp  
525807
วิถีชุมชนบ้านบึงเสนาท รอผล - ปรับปรุง  
525808
วิถีชุมชนบ้านลาดยาว p  

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP