อัจฉริยภาพ
 
 
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 รางวัลระดับประเทศ
 รายละเอียดของงานเว็บไซต์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 1-2
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 3-5
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 4-6
 โครงงานพัฒนาว็บไซต์ 7-8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2552
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2552
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ตารางเรียนห้องเรียน ICT

ห้องเรียน ICT1 [1201]
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
 
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
อาทีวร 2/2
อาทีวร 2/3
อาทีวร 2/10
  
 
ชไมพร 1/4
ชไมพร 1/9
  
อังคาร
  
ชไมพร 1/6
อาทีวร 2/4
  
  
ชไมพร 1/7
อาทีวร 2/11
  
พุธ
  
ชไมพร 1/11
ชไมพร 1/5
  
 
อาทีวร 2/8
อาทีวร 2/5
  
พฤหัส
ชไมพร 1/8
 
ชไมพร 1/1
  
ชไมพร 1/2
ชไมพร 1/3
ลูกเสือ
  
ศุกร์
ชไมพร 1/10
อาทีวร 2/6
ชไมพร 1/12
  
ชไมพร เลือก ม. 1
ชไมพร กส 1
  
ห้องเรียน ICT2 [1203]
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
  
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
ชัยมงคล 4/2
เจน 6/5
เจน  4/8
เจน 6/4
  
เจน  4/7
ชัยมงคล 4/1
เจน 6/1
อังคาร
เจน  4/8
ชัยมงคล 5/3
เจน 6/6
ชัยมงคล 5/7
  
ชัยมงคล 4/1
เจน  4/5
เจน 6/3
พุธ
  
ชัยมงคล 5/8
ชัยมงคล 4/3
ชัยมงคล 4/3
  
ชัยมงคล 4/4
ชัยมงคล 4/2
  
พฤหัส
ชัยมงคล 5/5
เจน 6/2
  
ชัยมงคล 5/6
  
ชัยมงคล 5/2
ชัยมงคล 4/4
ชัยมงคล 5/1
ศุกร์
เจน  4/8
ชัยมงคล 5/4
เจน  4/5
เจน 6/7
  
ชัยมงคล 2/1
ชุมนุม
  
ห้องเรียน ICT3  [1207]
ชั่วโมง
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
  
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
จันทร์
  
นราธิป 2/7
นราธิป 3/9
  
นราธิป 3/6
  
นราธิป 3/5
  
อังคาร
นราธิป 3/11
  
นราธิป 3/1
  
นราธิป 3/3
นราธิป 3/12
นราธิป 2/9
  
พุธ
นราธิป 3/10
  
เจน 6/8
  
นราธิป 2/12
นราธิป 3/7
  
  
พฤหัส
นราธิป 3/8
นราธิป 3/4
  
  
  
เจน  4/7
ลูกเสือ
  
ศุกร์
  
เจน  4/6
  
  
  
นราธิป 3/2
ชุมนุม
  

 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP