อัจฉริยภาพ
 
 
การแข่งขันการสร้างเว็บไซต์

          เพื่อคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2 และ 3 เข้าประกวด/แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552 ที่จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 8 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ | แบบฟอร์มจัดการแข่งขันและแบบประเมิน website
b001
b002
b003
c004
b005
b006
b007
b008
b009
b010
b011
b012
b013
b014
b015
b016
b017
b018
b019
b020
b021
b022
b023
b024
b025
b026
b027
b028
b029
b030
b031
b032
b033
b034
b035
b036
b037
b038
b039
b040
b041
b042
b043
b044
b045
b046
b047
b048
b049
b050
b051
c001
c002
c003
c004
c005
c006
c007
c008
c009
c010
c011
c012
c013
c014
c015
c016
c017
c018
c019
c020
c021
c022
c023
c024
c025
c026
c027
c028
c029
c030
c031
c032
c033
c034
c035
c036
c037
c038
c039
c040
c041
c042
c043
c044
c045
c046
c047
c048
c049
c050
c051
ระดับจังหวัดนครสวรรค์
ระดับชั้น ม.ต้น
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
ระดับชั้น ม.ปลาย
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
ระดับ สพท.นครสวรรค์ เขต 1
ระดับชั้น ม.ต้น
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
ระดับชั้น ม.ปลาย
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
ระดับ สพท.นครสวรรค์ เขต 2
ระดับชั้น ม.ต้น
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
ระดับชั้น ม.ปลาย
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
ระดับ สพท.นครสวรรค์ เขต 3
ระดับชั้น ม.ต้น
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
ระดับชั้น ม.ปลาย
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
 โรงเรียน
ด้านบน | กรรมการตัดสิน | คะแนนจัดอันดับทั้งหมด
 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP