อัจฉริยภาพ
 
 
ตัวอย่างชิ้นงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษา | เกณฑ์การตัดสิน | คณะกรรมการ | คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์

          ผลงานนักเรียนที่แข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปีการศึกษา 2552 ที่จังหวัดนครสวรรค์
วันที่แข่งขัน 16 ธันวาคม 2552 สถานที่ ห้องคอมพพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
c001
c002
c003
c004
c005
c006
c007
c008
c009
c010
c011
c012
c013
c014
c015
c016
c017
c018
c019
c020
c021
c022
c023
c024
c025
c026
c027
c028
c029
c030
c031
c032
c033
c034
c035
c036
c037
c038
c039
c040
c041
c042
c043
c044
 
 
หมายเหตุ ชิ้นงานที่ปรากฏนี้ ใช้สำหรับการศึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัขฌิม จังหวัดนครสวรรค์
 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP