คำสั่งการจัดการ Linux Server

การจัดการ Chillispot
# ifconfig
# ps -axef | grep chilli
       ps: Process environment requires procfs(5)
       1271 ?? Ss 0:17.41 /usr/local/sbin/chilli --conf /etc/chilli10.conf
       1273 ?? Ss 0:17.60 /usr/local/sbin/chilli --conf /etc/chilli20.conf
       1276 ?? Ss 0:17.13 /usr/local/sbin/chilli --conf /etc/chilli30.conf
       1279 ?? Ss 0:16.74 /usr/local/sbin/chilli --conf /etc/chilli40.conf
       1281 ?? Ss 0:56.05 /usr/local/sbin/chilli --conf /etc/chilli50.conf
       
# kill -9 1273

# /usr/local/sbin/chilli --conf /etc/chilli20.conf

ซ่อม Server เมื่อเครื่องปิดเพราะไฟดับ
#fsck -y เสร็จแล้วให้ทำการ reboot อีกครั้งหนึ่ง
#reboot

# เรื่อง /tmp ในเครื่อง ilog และ gate
สามารถลบข้อมูลใน /tmp ได้โดย
- cd /tmp
- ls ดู
- rm -rf s* (ลบ sesstion ทิ้ง ต้องอยู่ใน /tmp เท่านั้น)

การ Clear cache
/usr/local/etc/rc.d/squid start
clear
kill -9 `ps ax | grep squid | awk '{print $1}'`
cd /var/log/squid/
rm -rf cache
rm -rf cache2
mkdir cache
mkdir cache2
chown -R squid:squid cache
chown -R squid:squid cache2
squid -z
/usr/local/sbin/squid start

# /etc/init.d/rahunas stop
# /etc/init.d/rahunas start
# /etc/init.d/darksolar restart

 

วิธีแก้ไขการซ่อนไฟล์ใน Flash Drive

1. เข้าไปที่ Start ---> Run -----> แล้วพิมคำว่า cmd  แล้วกด Enter

2. จะปรากฏข้อความว่า
      C:\Documents and Settings\Administrator>

(สมมุติว่า Flash Drive ของเราอยู่ใน ไดร์ E )
ให้พิมพ์ว่า e:  และกดแป้น Enter

C:\Documents and Settings\Administrator>e: 

3. จะปรากฏ E:\>
ให้  Copy ข้อความนี้  attrib *.* -s -h -a -r /d /s
ไปวางหรือพิมพ์ก็ได้

E:\>attrib *.* -s -h -a -r /d /s
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\ \lpt1
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\ \com1
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\ \con
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\ \nul
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\ \prn
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\lpt1
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\com1
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\con
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\nul
Unable to change attribute - E:\autorun.inf\prn

E:\>
รอสักพักหนึ่ง ไฟล์ทั้งหมดก็จะโชว์ขึ้นมา

ดาว์นโหลดการแก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์หรือโฟลเดอร์ และสร้าง shortcut ใน FlashDrive  
การแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ Canon PIXMA MP287 กรณีศึกษาการติด tank 

การสั่งล้างหัวเครื่องพิมพ์ Canon PIXMA MP287

A = สั่ง Print ตรวจสอบหัวพ่น
H = สั่งล้างหัวพ่น (ทำความสะอาดแบบธรรมดา)
Y = สั่งล้างหัวพ่น (ทำความสะอาดแบบละเอียด)

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

SITEMAP