หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝันของฉัน
 

ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ นางสาว เจนจิรา  อาสาคติ
ชื่อเล่น เจน  อายุ17
เบิร์ดเดย์วันที่ 14 กรกฎาคม 2536
อาหารที่ชอบ รวมมิตรทะเล 
สีที่ชอบ สีม่วง
เลขที่ชอบ เลข 4
ศิลปินที่ชอบ Class ,  Zee
งานอดิเรก ฟังเพลง เล่นเกมส์
สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ชอบการอยู่คนเดียวเพราะมันเหงา
ผลไม้ที่ชอบ มะม่วงเปรี้ยว แคนตาลูป
กรุ๊ปเลือด o

ประวัติการศึกษา

          อนุบาล 1-3 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน วัดหนองโรง
          ประถม  1-3 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน วัดหนองโรง
          ประถม  4-6 ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน วัดหนองโรง
          ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
ีครูที่ปรึกษา อ.สุดจินต์  อัครวงษ์   อ.วิมลพรรณ  ดีทรัพย์

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP