หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
บ้านของฉัน
อนาคตของฉัน
 

อนาคตของฉัน

             เมื่อข้าพเจ้าจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วข้าพเจ้าคิดว่าจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเรียนเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์เมื่อเรียนจบออกมาจะเป็นครูเพราะเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าถ้าเรียนจบ ม.6 เมื่อไหร่จะต้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์เพราะถ้าเรียนจบออกมาแล้วจะได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจไว้ ที่ข้าพเจ้าเลือกเรียนครูนั้นข้าพเจ้าอยากสอนหนังสือให้กับเด็กให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนำวิชาความรู้ที่ข้าพเจ้าได้สะสมเรียนมา นั้นมาสอนให้กับเด็ก ๆ ให้ก้าวหน้าในการเรียนหนังสือต่อไปเรื่อย ๆ จนสามารถนำวิชาความรู้ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสอนให้พวกเขานั้นติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจะช่วยอบรมสั่งสอนให้เด็กมีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  มีมารยาท  ให้รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อนกันเอง และอื่น ๆ  อีกมากมาก และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจะช่วยสอนให้เด็ก ๆ เป็นคนดีของสังคมและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่                

          บางครั้งฉันคิดว่าฉันอยากจะเรียน ธุรกิจการ  เพราะฉันเรียนศิลป์ภาษาอยู่แต่ฉันพูดภาษาไม่ค่อยคล่องกูเลยไม่อยากเรียนคณะนี้เท่าที่ควร แต่ฉันกูคิดไปเรื่อยว่าจะเรียนอะไรดี  ฉันก็คงต้องคิดไปเรื่อย  ๆ ว่าจะเรียนอะไรดีที่จะเหมาะกับตัวเอง  มีความสุขกับการเรียน  และมีความสุขกับการทำงานของเราด้วยเพราะว่าเราจะต้องประกอบอาชีพพนั้นต่อไปเรื่อย ๆ
ที่มาของภาพ
http://gotoknow.org/blog/smike01/291241

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP