หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
บ้านของฉัน
อนาคตของฉัน
 
ข้อมูลของฉัน

 ชื่อ นายจริพงษ์ นามสกุล พงษ์อุทัย
 ชื่อเล่น ต้อง อายุ 16 ปี
 เกิดวัน 14 พฤษภาคม 2537
 โรคประจำตัว บ่มี
 น้ำหนัก 63 ส่วนสูง 176
 กรุ๊ปเลือด AB
  เชื้อชาติ ไทย
 สัญชาต
ิ ไทย
 ศาสนา
พุทธ
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 28/9 หมู่ 2 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

นิสัย ร่าเริง เฮฮา
เวลาว่าง ฟังเพลง,ดูหนัง
สีที่ชอบ ชมพู ฟ้า
สัตว์ที่ชอบ สุนัข
นักร้องที่ชอบ  ได้หมดแหละ
ตัวการ์ตูนที่ชอบ ทุกเรื่อง
สิ่งที่ชอบ ทุกอย่าง
สิ่งที่ไม่ชอบ หนอน
สิ่งที่ต้องติดตัวดลอดเวลา โทรศัพท์
อาหารจานโปรด กระเพาไก่
สถานที่ที่ชอบ น้ำตก
คณะที่อยากเรียน รัฐศาสตร์
การศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
      ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีครูที่ปรึกษา คือ นายเตชินท์ พงษ์สาริกัน นางสมหวัง มีทรัพย์

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

-- SITEMAP