:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ลักษณะของดอกทานตะวัน
การเจริญเติบโตของดอก
ผลเเละเมล็ด
ลักษณะภายนอกราก
โครงสร้างภายในราก
โครงสร้างภายในลำต้น
ลักษณะภายนอกใบ
โครงสร้างภายในใบ
ผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ลักษณะของดอกทานตะวัน

                                                                 ที่มาภาพ www.taradnoi.com
        ทานตะวันเป็นพืชดอกประเภทช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ดอกย่อยมีดอกย่อยวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศและดอกย่อยวงนอกเป็นหมัน ตำแหน่งของรังไข่อยู่บริเวณเหนือฐานรองดอก  ผล(เมล็ด) เป็นผลกลุ่ม มีการเจริญเติบโตแบบชูใบเลี้ยงโผล่พ้นดิน

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP