:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของช่อดอก
Racemose type
ช่อกระจะ
ช่อเชิงหลั่น
ช่อซี่ร่ม
ช่อเชิงลด
ช่อแบบหางกระรอก
ช่อเชิงลดมีกาบ
ช่อกระจุกแน่น 
cymose type
ช่อกระจุก
ช่อกระจุกด้านเดียว
ช่อเจริญด้านข้าง
ช่อกระจุกรอบ หรือ ช่อฉัตร
ช่อกระจุกซ้อน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ช่อกระจะ (raceme)

           เป็นช่อดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศทีมีก้านช่อยาว ก้านดอกย่อยแต่ละดอกเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วจะมีความยาวใกล้เคียงกัน ทำให้ดอกย่อยที่ชูออกจากแกนกลางไม่อยู่ในระดับเดียวกัน เช่น ดอกกล้วยไม้  ดอกขี้เหล็ก  ดอกราชพฤกษ์ ฯลฯ

 
     
     
 
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP