:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของช่อดอก
Racemose type
ช่อกระจะ
ช่อเชิงหลั่น
ช่อซี่ร่ม
ช่อเชิงลด
ช่อแบบหางกระรอก
ช่อเชิงลดมีกาบ
ช่อกระจุกแน่น 
cymose type
ช่อกระจุก
ช่อกระจุกด้านเดียว
ช่อเจริญด้านข้าง
ช่อกระจุกรอบ หรือ ช่อฉัตร
ช่อกระจุกซ้อน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

 ช่อซี่ร่ม ( umbel )

           เป็นช่อดอกที่มีแกนกลางสั้น  ก้นดอกย่อยทุกก้านมีความยาวเท่ากันและแตกจากปลายของก้านช่อดอกที่เกือบจะเป็นจุดเดียวกัน ทำให้ช่อดอกแบบนี้มีลักษณะคล้ายร่ม  และที่โคนของดอกย่อยมีกลีบประดับรองรับไว้ซึ่งอาจมีมากจนเป็น involucre bract ก็ได้ เช่น ดอกกุยช่าย ดอกผักชี  ดอกผกากรอง  ดอกหอม  ฯลฯ

 
     
 

 

 
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP