:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของช่อดอก
Racemose type
ช่อกระจะ
ช่อเชิงหลั่น
ช่อซี่ร่ม
ช่อเชิงลด
ช่อแบบหางกระรอก
ช่อเชิงลดมีกาบ
ช่อกระจุกแน่น 
cymose type
ช่อกระจุก
ช่อกระจุกด้านเดียว
ช่อเจริญด้านข้าง
ช่อกระจุกรอบ หรือ ช่อฉัตร
ช่อกระจุกซ้อน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

 ช่อเชิงลด (spike)

          เป็นช่อดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศที่มีลักษณะคล้ายช่อกระจะ แต่ดอกย่อยไม่มีก้านดอก ช่อดอกมันจะชี้ตั้งขึ้น   มีดอกย่อยเกิดเรียงสลับกันบนก้านแกนกลาง เช่น ดอกมะพร้าว ดอกสับประรด ดอกพริกไทย ดอกกระถิ่นณรงค์ ดอกซ่อนกลิ่น ฯลฯ

 
     
 

 

 
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP