:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
สมอง(Brain)
หัวใจ(Heart)
ปอด(Lung)
ตับ(Liver)
หลอดอาหาร(Esophagus)
กระเพาะอาหาร(Stomach)
ลำไส้เล็ก(Small  Intestine)
ลำไส้ใหญ่(Large  Intestine)
ม้าม(Spleen)
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

                                                                           ตับ (Liver)

             ตับเป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย  มีสัน้ำตาลแดง  เพราะมีเลือดมาเลี้ยงมาก และมีน้ำหนักมากที่สุดในร่างกาย คือน้ำหนัก 1/40  ของน้ำหนักตัวผู้ใหญ่ หรือประมาณ  1.5  กก. ตับวางตัวอยู่ในแนวใต้กำบังลม ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านขวาของช่องท้อง  แบ่งออกเป็น   2  lobe คือ

  1. กลีบขวา  มีขนาดใหญ่ อยู่ติดกับถุงน้ำดี
  2. กลีบซ้าย  มีขนาดเล็ก อยู่ติดกับกระเพาะอาหาร

             โดยมี falciform ligament เป็นตัวยึดตับให้ติดกับกะบังลม และติดกับผนังหน้าท้องทางด้านในบริเวณที่ รหือ มีหลอดเลือดและท่อน้ำดี ผ่านเข้าออกจากเนื้อตับ เรียกว่า  ขั้วตับ Porta hepatic
             เนื้อตับประกอบด้วย lobe เล็กๆ  เรียกว่า กลีบย่อย (Hepatic Lobules) ซึ่งมีหน้าตัดขวางเป็น รูปหกเหลี่ยม และมีลักษณะสามมิติเป็นรูปทรงกระบอก มี central vein  เจาะผ่านเป็นแกนกลางลงไปเปิดเข้าไปสู่หลอดเลือดดำใต้ lobule  เรียกว่า  sublobular vein  ในแต่ละ  lobule  มีเซลล์ตับ (hepatocytes)  จัดเรียงตัวเป็นแถวเรียงเดี่ยว หรือเรียงคู่เป็นสาย เรียก  hepatic cord เป็นรัศมีออกจาก central vein  ระหว่าแถวของเซลล์  มีหลอดเลือดฝอยชนิดพิเศษ เรียกว่า  Sinusoids  แทรกอยู่  แถวของเซลล์ตับมีช่องว่างระหว่างเซลล์ขยายตัวออกเป็นท่อเล็กๆ  เรียกว่า  bile canaliculi ซึ่งจะ microvilli  ยื่นเข้าสู่ลูเม็นของท่อนี้ เพื่อนำน้ำดีที่สร้างจากเซลล์ตับออกไปจากตับ  เซลล์ตับจะต้องมีอย่างน้อย 1 ด้านที่ติดต่อกับ bile canaliculi และอย่างน้อย 1 ด้านที่ติดต่อกับไซนูซอยด์

ที่มา  หนังสือกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  ผู้แต่ง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาภาพ
http://2.bp.blogspot.com/_bn4ysezVSEI/TBz8SY7OeUI/AAAAAAAAACM/DLwS5-qh0gM/s320/ตับ1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_pXhp9ApnupE/SdS9vpBVu6I/AAAAAAAAAHE/jTPLSNBXIXI/s400/ตับ1.jpg

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP