:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
สมอง(Brain)
หัวใจ(Heart)
ปอด(Lung)
ตับ(Liver)
หลอดอาหาร(Esophagus)
กระเพาะอาหาร(Stomach)
ลำไส้เล็ก(Small  Intestine)
ลำไส้ใหญ่(Large  Intestine)
ม้าม(Spleen)
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

                                                                    กระเพาะอาหาร (Stomach)

                มีรูปร่างเป็นถุงคล้ายตัวเจ มีขนาดไม่แน่นอน เมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในกระเพาะจะหดแฟบลง โดยเมื่อศึกษาดูผิวกระเพาะอาหารด้านในจะพบสันนูนตามแนวยาวของกระเพาะ เรียกสันนูนดังกล่าวว่า rugae โดย rugae  นี้จะหายไปทำให้กระเพาะสามารถยืดขยายใหญ่เพื่อบรรจุอาหารที่มีปริมาณมากได้ประมาณ 1-1.5 ลิตร
               ภายในกระเพาะอาหารมีต่อมอยู่ 3 ชนิดคือ cardiac , fundic ,pyloric โดยทั่วไปกระเพาะอยู่ใต้ตับและกระบังลมประมาณ 5 ใน 6 ส่วนของกระเพาะจะอยู่ค่อนมาด้านซ้ายของช่องท้อง ตำแหน่งของกระเพาะอาหารเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ในขณะที่หายใจเข้า กระเพาะอาหรจะถูกดันลงมา และจะกลับขึ้นไปใหม่ในขณะที่หายใจออก
               ในกรณีที่รับประทานอาหารมากเกินไปกระเพาะอาหารจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าปกติอาจมีผลทำให้ดันส่วนกระบังลมสูงขึ้นไปถึงหัวใจเป็นผลทำให้มีความรู้สึกแน่นอึดอัดที่บริเวณหน้าอกด้วย

หน้าที่
         รับอาหารที่ผ่านมาจากหลอดอาหาร ซึ่งเป็นที่พักให้กับอาหารขณะกำลังเปลี่ยนแปลงโดยวิธีกล

ที่มา  หนังสือกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  ผู้แต่ง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาภาพ
http://www.bcnlp.ac.th/Anatomy/page/apichat/digestive/picture/stomach002.jpg
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/phunnee_p/picturre%20digestion/015.jpg
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP