:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
โครงสร้างบริเวณปลายราก
โครงสร้างภายในของราก
หน้าที่และชนิดของราก
เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด
โครงสร้างภายในของลำต้น
หน้าที่และชนิดของลำต้น
โครงสร้างภายนอกของใบ
โครงสร้างภายในของใบ
หน้าที่และชนิดของใบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

หน้าที่และชนิดของราก

  

  หน้าที่ของราก
     รากมีหน้าที่หลักที่สำคัญ คือ
        1.  ดูด ( absorption ) น้ำและแร่ธาตุที่ละลายน้ำจากดินเข้าไปในลำต้น

        2.  ลำเลียง ( conduction )น้ำและแร่ธาตุรวมทั้งอาหารซึ่งพืชสะสมไว้ในรากขึ้นสู่ส่วนต่างๆของลำต้น      

        3.  ยึด ( anchorage ) ลำต้นให้ติดกับพื้นดิน

        4.  แหล่งสร้างฮอร์โมน ( producing hormones )รากเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตฮอร์โมนพืชหลายชนิด เช่น ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน ซึ่งจะถูกลำเลียงไปใช้เพื่อการเจริญพัฒนาของส่วนลำต้น ส่วนยอด และส่วนอื่นๆของพืช นอกจากนี้ยีงมีรากของพืชอีกหลายชนิดที่ทำหน้าที่พิเศษอื่นๆ เช่น สะสมอาหาร  สังเคราะห์แสง  ค้ำจุน ยึดเกาะ  หายใจ  เป็นต้น
  
    
ชนิดของราก  เมื่อจำแนกตามกำเนิด  จะจำแนกออกได้เป็น  3  ชนิด คือ
        
      1.  primary  root  เป็นรากที่มีกำเนิดและเจริญเติบโตมาจาก radicle รากชนิดนี้ตอนโคนจะโตแล้วค่อยๆเรียวเล็กลงเรื่อยๆจนถึงปลายซึ่งก็คือ รากแก้ว ( tap root )นั่นเอง

      2.  secondary  root เป็นรากที่มีกำเนิดและเจริญเติบโตออกมาจาก primary root อีกทีหนึ่ง เป็นรากที่เรียกกันทั่วๆไปว่า รากแขนง ( lateral root )และแขนงต่างๆที่แยกออกไปเป็นทอดๆนั้นต่างมีกำเนิดมาจากเนื้อเยื่อ pericycle ในรากเดิมทั้งสิ้น

      3.  adventitious root รากพิเศษ หรือ รากวิสามัญ เป็นรากที่ไม่ได้มีกำเนิดมาจาก radicleและก็ไม่เป็นแขนงของprimary root  

   ที่มาข้อมูล  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4
   ที่มาภาพ http://4.bp.blogspot.com/_MbTdgJVXe_k/SS6ReYTaVmI/AAAAAAAAAAM/NTSbezwl
             AVk/s320/007.jpg

 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP