:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

        ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
      เช่น ดาวทะเล พลับพลึงทะเล ดาวขนนก ดาวมงกุฎหนาม ปลิงทะเล เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเล เป็นสัตว์ที่มี 5 แฉก และมีผิวหนังบางๆหุ้มโครงร่างภายใน ผิวลำตัวมีหนามยื่นออกมาซึ่งจะทำหน้าที่แตกต่างกัน มีท่อลำเลียงน้ำที่ปรับเปลี่ยนมาจากช่องตัวแยกไปตามแฉกและตามแขนงออกเป็นทิวบ์ฟีท ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ระยะตัวอ่อนมีสมมาตรแบบด้านข้าง ขณะที่โตเต็มวัยมีสมมาตรแบบรัศมี


        ไฟลัมคอร์ดาตา
             พบในระยะหนึ่งของวัฎจักรชีวิต ในระยะเอ็มบริโอ มีลักษณะสำคัญ คือ
             1.โนโทคอร์
                   เป็นแท่งยาวตลอดความยาวของลำตัว มีความยืดหยุ่นตัวดี อยู่ระหว่างท่อทางเดินอาหาร และท่อประสาท แต่บางชนิดก็พบในระยะเต็มวัย เช่น แอมฟิออกซัส และปลาปากกลม
             2. มีท่อประสาทกลวงที่ด้านหลัง
                  เจริญจากเนื้อเยื่อชั้นเอกโทเดิร์ม  พบบริเวณเหนือโนโทคอร์ด ซึ่งเมื่อโตเต็มวัยจะพัฒนาเป็นสมอง และไขสันหลัง
             3. มีช่องเหงือกอยู่บรเวณคอหอย
                  มีเป็นคู่ ทำหน้าที่กรองอาหารในน้ำที่ไหลผ่านเข้ามา ในระยะตัวอ่อนจะมีการปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นๆ ในบางชนิดมีอยู่ตลอดชีวิต เช่น ฉลาม กระเบน
             4. หาง
              
เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากทวารหนักบริเวณท้ายลำตัว


 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP