:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

          - คลาสเรปทิเลีย เรียกว่า สัตว์เลื่อยคลาน เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกที่อาศัยบนบกอย่างแท้จริง ลักษณะมีผิวหนังปกคลุมร่างกาย มีการหายใจโดยใช้ปอด มีการปฎิสนธิภายในร่างกายเพศเมีย  เช่น เต่า จระเข้ ตะพาบน้ำ จิ้งจก ตุ๊กแก

          - คลาสเอวิส เรียกว่า สัตว์ปีก เช่น นก มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื่อยคลาน นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีการปรับเปลี่ยนรูปร่างเพื่อช่วยในการบินโดยกระดูกจะพรูนทำให้น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงและมีการปรับเปลี่ยนอวัยวะภายในที่ไม่จำเป็นให้มีขนาดที่เล็กลง

          - คลาสแมมมาเลีย
เรียกว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในเพศเมียของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมีต่อมน้ำนมทำหน้าที่ผลิตน้ำนมเลี้ยงลูกอ่อน และมีขนปกคลุมลำตัวเนื่องจากเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีการปฎิสนธิภายในร่างกาย และเกือบทุกชนิดออกลูกเป็นตัว ตัวอ่อนเจริญในมดลูก และได้รับสารอาหารผ่านรกแม่


         ซึ่งสัตว์เลียงลูกด้วยนมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
          1. กลุ่มมอโนทรีม
            
เช่น ตุ่นปากเป็ด ตัวกินมดมีหนาม เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม มีขน และต่อมน้ำนม แต่ออกลูกเป็นไข่ เป็นสัตว์ที่พบในเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวกีนี เท่านั้น
          2. กลุ่มมาร์ซูเพียล
           
เช่น โอพอสซัม จิงโจ้ โคอาลา เป็นสัตว์ที่ตั้งท้องสั้น ลูกอ่อนจะมีขนาดเลธก และจะคลานเข้าไปอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องแม่
          3. กลุ่มยูเทเรียน
               เป็นสัตว์ที่มีการตั้งท้องนานกว่า มาซูเพียล ตัวอ่อนจะเจริญสมบูรณ์ในมดลูกของแม่ ได้รับสารอาหารผ่านทางรก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่รวมทั้งกลุ่มไพรเมต

       ไพรเมต  เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ เช่น กระแต ลิงลม ลิง ชะนี อุรังอุตัง ชิมแปนซีและมนุษย์ สัตว์กลุ่มนี้มีมือและเท้าเป็นที่ยึดเกาะ มีสมองขนาดใหญ่ มีขากรรไกรสั้นจึงทำให้หน้าแบน มีพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกอ่อน และพฤติกรรมทางสังคมซับซ้อน


 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP