แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง ตัวละครเรื่องนารูโตะ


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. อาวุธประจำกายของคิซาเมะคืออะไร
ก. ก.ดาบสายฟ้า
ข. ดาบปากฉลาม
ค. ดาบสายฟ้า
ง. ดาบสั้น

2. อาวุธประจำกายของซาโซริคืออะไร
ก. หุ่นเชิด
ข. กระบวนท่า
ค. ขลุ่ย
ง. มีดสั้น

3. อิทาจิจบจากโรงเรียนนินจาเมื่ออายุเท่าใด
ก. 7 ขวบ
ข. 8 ขวบ
ค. 9 ขวบ
ง. 10 ขวบ

4. จิไรยะได้พบกับนารูโตะที่ใด
ก. ในป่า
ข. แม่น้ำ
ค. บนภูเขา
ง. โรงอาบน้ำ

5. สัตว์หางที่อยู่ในตัวกาอาระคืออะไร
ก. ชูคาคุ
ข. ยอนบิ
ค. ซารุโทบิ
ง. โกบ

6. เอกลักษณ์ของตระกลูฮิวงะคืออะไร
ก. รูปร่างอ้วน
ข. มีเนตรสีฟ้า
ค. มีเนตรสีขาว
ง. มีเนตรวงแหวน

7. คำต้องห้ามของโจจิคือคำใด
ก. ไอ้หมูอ้วน
ข. ไอ้บ้า
ค. ไอ้โง่
ง. ไอ้สกปรก

8. สัตว์หางที่อยู่ในร่างของนารูโตะคืออะไร
ก. จิ้งจอกเก้าหาง(คิวบิ)
ข. ฮัจจิบิ
ค. คุโรบิ
ง. ยอนบิ

9. อาหารที่นารูโตชอบคือะไร
ก. ขนมจีบ
ข. ก๋วยเตี๋วย
ค. ราเมง
ง. โดรายาก

10. โอโรจิมารุต้องการร่างของใครที่จะนำมาป็นร่างทรงของตัวเอง
ก. นารูโตะ
ข. อิทาจิ
ค. ซึนาเดะ
ง. ซาสึเกะ


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
เฉลยคำตอบ
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP