:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
รักเร่
ดาห์ลเบิร์กเดซี่
กล้วยไม้ดิน
บลูฮาวาย
ผีเสื้อ
ดาวกระจายฝรั่ง
คอร์นฟลาวเวอร์
อกาแพนทัส
ยิปโซฟิลา
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
กล้วยไม้ดิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathoglottis spp. And hybrid

วงศ์
Orchidaceae

ชื่อสามัญ
Spathoglittis

ถิ่นกำเนิด
ศรีลังกา อินเดีย พม่า และมาเลเซีย

ลักษณะ
กล้วยไม้ดิน มีลำลูกกล้วยเป็นหัวรูปไข่หรือรูปรีแกมรูปไข่ มีข้อปล้องชัดเจน ใบเดี่ยวรูปแถบ ขนาดกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร
ยาว 0.3-0.5 เซนติเมตร
ปลายใบแหลมโคนใบเรียวเล็ก แผ่นใบพับเป็นพลีตตามแนวยาว ช่อดอกเป็นช่อเชิงลดออกจากปลายยอดชูตั้งขึ้น
ก้านช่อยาว 50-60 เซนติเมตร ก้านช่อกลมแข็ง ขนาดดอก 2-4 เซนติเมตรกลีบปากสั้นและผอมแต่สีเข้มกว่ากลีบอื่นๆดอกทยอยบานจากโคนใบไปยังปลายช่อมีใบประดับรองรับ ออกดอกตลอดปี

สภาพปลูก
เหมาะปลูกเป็นแปลงใต้ร่มไม้ใหญ่ หรือปลูกลงกระถางวางประดับในอาคาร

ที่มาของภาพ
http://www.orchidsiam.com/th/images/fbfiles/images/e875fbed73b1e3fa80beb9467170a28f.jpg http://www.nanagarden.com/Picture/Product/400/101155.jpg
ที่มาของข้อมูล
อิศรา แพงสี. คู่มือคนรักต้นไม้ชุดที่ 5 : พรรณไม้ในสวนอังกฤษ.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ บ้านและสวน. 2551.

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP