:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
รักเร่
ดาห์ลเบิร์กเดซี่
กล้วยไม้ดิน
บลูฮาวาย
ผีเสื้อ
ดาวกระจายฝรั่ง
คอร์นฟลาวเวอร์
อกาแพนทัส
ยิปโซฟิลา
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
อกาแพนทัส

ชื่อวิทยาศาสตร์ Agapanthus spp. And hybrid

วงศ์
Agapanthaceae

ชื่อสามัญ
African Lily, Agapanthus, Lily of The Nile

ถิ่นกำเนิด
ตอนใต้ของทวีปแอฟริกา

ลักษณะ
ไม้ดอกล้มลุก อายุหลายปี มีหัวใต้ดิน ลำต้นอวบน้ำ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบยาว 30-45 เซนติเมตร คล้ายดาบ มีเขียวสดหรือสีเขียวอมเทา ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่มดอกที่ซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางช่อ 10-15 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว ม่วง และฟ้า กลีบดอกย่อยเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 6 กลีบ

สภาพปลูก
ช่วงที่ติดดอกควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ควรปลูกในที่มีอากาศเย็น

ที่มาของภาพ http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?action=dlattach;topic=7036.0;attach=81699;image http://i235.photobucket.com/albums/ee107/thitinan027/200905/IMG_2608.jpg
ที่มาของข้อมูล
อิศรา แพงสี. คู่มือคนรักต้นไม้ชุดที่ 5 : พรรณไม้ในสวนอังกฤษ.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ บ้านและสวน. 2551.

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP