:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
ความสำคัญ
อุปกรณ
วิธีการทำ
เคล็ดลับความอร่อย
ประโยชน์
ประเพณี
เกร็ดความรู้
การจำหน่าย
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ข้าวหลามมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น สามารถผลิตเพื่อทำเป็นรายได้ และยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ทั้งนี้ไม่ใช้แค่การผลิตเพื่อจำหน่ายแต่เราสามารถผลิตขึ้นเพื่อรับประทานได้หรือนำไปฝากคนที่เรารักได้เช่นเดียว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ หรือใครต่างๆได้และเราจะภูมิใจที่เราสามารถทำข้าวหลามที่สามารถรับประทานได้ ด้วยตนเอง และข้ามหลามยังมีแร่ธาตุอื่นๆ อีกมากมาย

คุณประโยชน์ของข้าวหลาม คือ
     1.ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
     2.ถั่วให้โปรตีน
     3.น้ำกระทำให้พลังงานในรูปของไขมัน
     4.แป้งในข้าวเหนียวช่วยให้ร่างกายคล่องแคล่ว
     5.แคลเซียมช่วยต่อเติมส่วนที่สึกหลอของร่างกาย


ที่มาของภาพ
โดย ทีมงานคณะผู้จัดทำได้รวบรวมภาพและบางส่วน ทำการบันทึกภาพ ณ สถานที่จริง บ้านซอยมะเดื่อพัฒนา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2548 - 30 มกราคม 2554
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP