:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญ สัญลักษณ์
เขตติดต่อ
ลักษณะที่ตั้ง
สภาพทั่วไป
ชุมชนในเขตปกครอง
ประชากร
แหล่งรายได้
แหล่งอะเมซิ่ง
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

แหล่งอะเมซิ่ง

ในพื้นที่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี

แหล่งท่องเที่ยวหาดพัทยาขาณุ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง หน้าเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรีแก่งเกาะใหญ่ ม.12 บ้านใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัด กำแพงเพชร   บ่อน้ำพุธรรมชาติสระตาพรม ต.ดอนแตง ริมถนนสายกำแพงเพชร - นครสวรรค์ (ถนนสายพหลโยธิน)หลักกิโลเมตรที่ 292 

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์ (หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอขาณุวรลักษบุรี หลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์ เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร มีเกศเป็นเปลวเพลิง หน้าตักกว้าง 4 ศอก หลวงพ่อเชียงแสนวัดอุดมศรัทธาราม เป็นพระพุทธรูปทองคำ ปางสะดุ้งมาร มีฐานเป็นบัวเม็ด มีเกศเป็นก้นหอย หน้าตักกว้างประมาณ 29 นิ้ว สูงประมาณ 39 นิ้ว

ที่มา :http://www.khanuworalaksaburi.com/10.html

 

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP