:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
การกวนข้าวเหนียว
การห่อข้าวต้มมัด
อุปกรณ
ความสำคัญ
ประโยชน์
แนวคิดของชาวบ้าน
เกร็ดความรู้เรื่องข้าวต้มมัด
การผลิตและการค้าขาย
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ความสำคัญ

ความสำคัญของข้าวต้มมัด แบ่งออกเป็น


-เป็นขนมของประเทศไทย
-เป็นขนมที่ทำขึ้นส่วนใหญ่เพื่อถวายพระสงฆ์
-เป็นขนมที่ชาวต่างชาติชอบรับประทาน
-เป็นขนมที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย
-เป็นขนมที่มีวีการปรุงหลากหลาย
-เป็นขนมที่ควรอนุรักษ์ไว้
-เป็นขนมที่คนโบราณถือกำเนิดในการทำ
-เป็นขนมที่ใช้วัสดุในการทำตามธรรมชาติ
-เป็นขนมที่ต้องผิถีผิถันในการทำ
-เป็นขนมที่เป็นตัวแทนของความรัก
-เป็นขนมที่มีวิธีการทำแตกต่างจากขนมทั่วไปในปัจจุบันที่มาของภาพและข้อมูล
โดย นาย ธนยุต อบสินธ์
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP