:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
การกวนข้าวเหนียว
การห่อข้าวต้มมัด
อุปกรณ
ความสำคัญ
ประโยชน์
แนวคิดของชาวบ้าน
เกร็ดความรู้เรื่องข้าวต้มมัด
การผลิตและการค้าขาย
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  แนวคิดของชาวบ้าน

              จากการสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้าน ชาวบ้านบอกว่า ข้าวต้มมัดสมัยนี้เหลือน้อยมากเพราะไม่ค่อยจะมีใครทำสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็จะซื้อกับข้าวถุง ทำบุญกัน เพราะข้าวต้มมัดต้องใช้เวลาในการทำจึงไม่มีใครทำ การซื้อกับข้าวถุงนั้นง่าย และสะดวกมากกว่า แต่คนโบราณเชื่อกันว่าทำบุญด้วยข้าวต้มมัดจะดีในเรื่องความรัก ถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์จริงแต่ถ้าใจหมกมุ่นก็จะไม่ได้ผล ตามตำนานกล่าว
ไว้ว่าข้าวต้มมัด เป็นข้าวต้มที่พระอินทร์ทานกับนางสนม เมื่อมีความรักต่อกันต่อมาพระอินทร์รู้ว่านางสนมมีชู้ จึงดลบันดารให้ลูกของนาง
สนม เกิดมาเป็นข้าวต้มมัด เมื่อนางสนมคลอดบุตรก็เป็นข้าวต้มมัดนางสนมรังเกียดลูกตนเองจึงนำมาทิ้ง ไว้ที่โลกมนุษย์วันหนึ่งก็มีตายาย
คู่หนึ่ง เข้ามาในป่าและเจอข้าวต้มมัดที่นางสนมมาทิ้งไว้ จึงเก็บไปและลองทำดูจากนั้นข้าวต้มมัดก็เป็นที่แพร่หลายออกมาอย่างมาก และคน
ก็นิยมรับประทานกัน

 


ที่มาของภาพและข้อมูล
โดย นาย ธนยุต อบสินธ์
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP