บ้านของฉัน

 

 

บ้านของฉันตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 426/2 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ บ้านของฉันจะมีลักษณะเป็นบ้านสองฉันชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้าน ของฉันประมาณ 14 กิโลเมตร ทางจากโรงเรียนมาบ้านออกจากโรงเรียนไปถนนเส้นทางเขาขาดขบผ่านตำรวจภูธรภาคให้ขับตรงไปเรื่อยๆจะผ่านโรงเรียนศึกษาพิเศษแล้วขับตรงไปเรื่อยๆจะผ่าน ทางเลี่ยงเมืองให้ตรงไปเรื่อยๆจะผ่านปั๊มน้ำมันตรงไปเรื่อยจะผ่านหมู่บ้านหนองกรดให้ตรงไปจนถึง โรงงานเย็บผ้าให้ข้ามถนนแล้วตรงไปเรื่อยๆประมาณ 3 กิโลเมตรจะเจอวิไลพรฟามร์ให้เลี้ยวขวาตรง ไปเรื่อยๆจะเจอหมู่บ้านเข้าไปจนสุดทางให้เลี้ยวขวาตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยจะเจอบ้านของฉัน

 

 

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP