:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
อุปกรณ์วิธีการทำกล้วยกรอบ
อุปกรณ์วิธีการทำกล้วยทอด
ปอเปี๊ยะกล้วยหอมทอดราดช็อกโกแลต
กล้วยเชื่อม
กล้วยบวดชี
ประโยชน์ของกล้วยๆ
เกร็ดความรู้
แหล่งจำหน่าย
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  การค้าขายส่งออกขนมเกี่ยวกับกล้วย ตำบลของข้าพเจ้าเป็นบ้านที่ผลิตและขายขนมจากกล้วยมาเป็นเวลานานซึ่งการทำขนมกล้วยมักนั้น
เป็นสูตรของตำบลข้าพเจ้า จำหน่วยให้แก่ประชาชนที่จะนำไปรับประทานอาหารว่างหรือทำรับประทานกินเอง แต่ในบางครั้งก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับเหมา ไปขายอีกทอดหนึ่ง วันหนึงขายได้ประมาณ 1000-1500 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ประมารณ1500-2000 บาท
   

 

ที่มา ; http://travel.sanook.com/bangkok/bangkok_06299.php

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP