บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติของสมุนไพรไทย
สมุนไพรและสรรพคุณ
รักษาโรคด้วยสมุนไพร
ข้อควรระวังในการใช้
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
การเก็บรักษา
เวลาที่ควรใช้ยา
รูปแบบของสมุนไพร
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

รักษาโรคด้วยสมุนไพร

โรคไขมันอุดตันเส้นโลหิตและหัวใจ CHOLESTEROL

               โรคไขมันอุดตันเส้นโลหิต หรือหัวใจนั้น เนื่องจากคนไข้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไขมันต่างๆ เช่น ไข่แดง นม เนย และน้ำมันสัตว์ต่างๆ เช่นน้ำมันหมู หรือไขมันของไก่ และน้ำมันพืชต่างๆ เช่นน้ำมันมะพร้าว กระทิ เหล่านี้เป็นต้น เมื่อไขมันเหล่านี้คนไข้รับประทานเข้าไปสะสมในโลหิตมากกว่าปริมาณปกติ ไขมันเหล่านี้ก็จะไปอุด
เส้นโลหิตให้เกิดตีบตันขึ้นหรือไปอุดเส้นโลหิตที่หัวใจตีบตันเป็นต้น.
               ในปัจจุบันนายแพทย์ชาวอังกฤษได้ค้นพบว่า "หัวหอมสดๆ และกระเทียมสดๆ" นั้นมีกรดไลโนลิคแอซิด สามารถใช้ลดไขมันในโลหิตได้เป็นอย่างดี โดยรับประทานเป็นประจำควบกับอาหารประจำวัน.
อนึ่ง สำหรับสมุนไพรของไทยเราซึ่งขึ้นในจังหวัดภาคเหนือ คือ "ดอกคำฝอย (Carthamus Tinctorius Linn)" ตามตำรับยาไทยโบราณของเราใช้เป็นส่วนผสมยาบำรุงโลหิต หรือแก้โลหิตเป็นพิษ แต่นักวิทยาศาสตร์ได้พิเคราะห์
                พบว่า ดอกคำฝอยนี้มี "กรดไลโนลิคแอซิด" อยู่มากมายและสามารถใช้ลดไขมันในโลหิตได้เป็นอย่างดีฉะนั้นหากผู้ใด
ไม่ชอบ รสหรือกลิ่นของ กระเทียมหรือหัวหอม ก็ควรใช้ดอกคำฝอยชงน้ำรับประทานก็ได้ผลในการลดไขมันในโลหิต และป้องกัน โรคไขมันอุดตันในเส้นโลหิตและหัวใจ เช่นเดีนวกัน.
                วิธีใช้ "ดอกคำฝอย" ลดไขมันในโลหิต หรือป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็คือ.
    1. ใช้ดอกคำฝอยประมาณ 1 หยิบมือ
    2. ผสมด้วยดอกเก็กฮวย ประมาณ 10 ดอก
    3. ผสมด้วยน้ำบริสุทธิ์ประมาณ 500 ซี.ซี.
                 แล้วเคี่ยวงวดประมาณ 30 นาที แล้วนำมารับประทานต่างน้ำชาวันละ 2-3 ครั้ง ๆละ 1 ถ้วยแก้วน้ำเย็น หรือประมาณ 75-150 ซี.ซี. กรดไลโนลิคแอซิด ในดอกคำฝอยย่อมจะเข้าไปทำปฎิกิริยากับไขมันในโลหิตและ ขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ หากรับประทานติดต่อกันสัก 3-7 วัน สำหรับบุคคลทีมีไขมันในโลหิตสูงกว่าปกติ ไขมันก็จะลดลงเป็นปกติทันที การปรุงรสดอกคำฝอย หากจะให้รสอร่อยชวนรับประทาน ควรผสมน้ำตาลทรายขาว ประมาณ 2-3 ช้อนชา ต่อน้ำยา 1 ถ้วยแก้ว รสของน้ำยาดอกคำฝอยจะหายขื่นและเฝื่อนทันทีและเกิดรสหอมอร่อย รับประทานไม่เบื่อ และจะได้ประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายเพิ่มขึ้นอีก 2 ประการกล่าวคือ.
                 คุณสมบัติของดอกเก็กฮวยนั้น มีส่วนช่วยให้ปอดและหลอดลมแข็งแรง ทำให้ระบบการหายใจสะดวก ยิ่งขึ้น และไปกระตุ้นไตให้ทำงานตามปกติ ฉะนั้นยาดอกคำฝอยสูตรนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ในขณะเดียวกัน 3 ประการ
ดังกล่าวมาแล้ว.


โรคผมร่วง ALOPECIA

                 โรคผมร่วงในบริเวณศรีษะนั้น วิธีการรักษาก็เพียงใช้ ใบทองพันชั่งสดๆ ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป มาตำกับน้ำ
บริสุทธิ์ แล้วนำกากของใบทองพันชั่งไปพอกบริเวณศรีษะที่เกิดผมร่วง แล้วใช้ผ้าขาวโพกคาดให้ใบทองพันชั่งติดอยู่
กับบริเวณที่ผมร่วงไว้ตลอดทั้งวัน และอย่าปล่อยให้กากของใบทองพันชั่งที่โพกอยู่บนศรีษะนั้น แห้ง ให้คอยเอาน้ำเย็น
สะอาดๆ หยอดใส่กากของใบยาชุ่มอยู่เสมอๆ ให้ปฎิบัติติดต่อกันอย่างนั้น15-30 วัน ศรีษะบริเวณที่ผมร่วงจะมีผมกลับ
ขึ้นตามเดิม แม้บางคนผมร่วงทั้งศรีษะ และใช้วิธีการดังกล่าว ยังสามารถทำให้ผมขึ้นเต็มศรีษะในระยะต่อมาเพียง30-45
วันเท่านั้น.


โรคต่อมทอมซิลอักเสบ TONSILLITIS
                  โรคต่อมทอมซิลอักเสบ สามารถรักษาได้ด้วยสมุนไพรไทย"ใบสังกรณีฯ"การรักษา ให้ปฎิบัติดังนี้
         1. ใช้ใบสังกรณีฯ สดๆ 7 ช่อ ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำสุก และคั้นน้ำให้คนไข้อมกลั้วคอ วันละ 3 ครั้ง
         2. ใช้ใบสังกรณีฯ สดๆ 7-10 ช่อ มาผสมด้วยน้ำบริสุทธิ์ 2 ถ้วยข้าวต้ม หรือประมาณ 600 ซี.ซี. แล้วเคี่ยวงวดให้เหลือน้ำยาเพียง ค่อนถ้วยข้าวต้ม หรือประมาณ 150ซี.ซี. ให้คนไข้รับประทาน ก่อนอาหาร วันละ 2-3 ครั้ง ประมาณ 3-5 วัน คนไข้ก็จะหายป่วยเป็นปกติ

ที่มาภาพ
             1. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQb4W5yHEYKnAx0HF59f3dWokL29m
xnRvyrs7gcXuPzueQychRY

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP