บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติของสมุนไพรไทย
สมุนไพรและสรรพคุณ
รักษาโรคด้วยสมุนไพร
ข้อควรระวังในการใช้
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
การเก็บรักษา
เวลาที่ควรใช้ยา
รูปแบบของสมุนไพร
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

เวลาที่ควรใช้ยา


        ยาสมุนไพรส่วนมากนิยมรับประทานก่อนอาหาร เพื่อไม่ให้สรรพคุณยาเสียไปจากการย่อย เว้นแต่

        ยาที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะอาหาร ควรรับประทานหลังอาหาร

        ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ นิยมรับประทาน วันละ 2-เวลา ก่อนอาหาร เช้า-เย็น

        ในกรณีที่อาการของโรครุนแรง อาจให้ วันละ 3-เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น

        ถ้าอาการหนัก อาจเพิ่ม ก่อนนอนอีกหนึ่งครั้ง

       ถ้าอาการหนักมาก อาจให้ยาทุก 4-ชั่วโมง จนกว่าอาการจะดีขึ้น

       การให้ยาตามแผนโบราณยังต้องคำนึงถึง กาลสมุฏฐาน กำลังยา กำลังโรค และ กำลังคนไข้ด้วย

ที่มาภาพ
             1.http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ46NPL3LfrVFmAuvSnoTm9c_uM
eZbXKIVqTHhOlxs6CAyzyQrsaQ

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP