:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
การกวนข้าวเหนียว
การห่อข้าวต้มมัด
อุปกรณ
ความสำคัญ
ประโยชน์
แนวคิดของชาวบ้าน
เกร็ดความรู้เรื่องข้าวต้มมัด
การผลิตและการค้าขาย
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  การห่อข้าวต้มมัด


ขั้นตอนที่ 1
นำข้าวเหนียวใส่ในใบตองที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม 2 ใบซ้อนกันอยู่
ขั้นตอนที่ 2
นำกล้วยใส่ลงไปและปิดทับด้วยข้าวเหนียวอีกที
ขั้นตอนที่ 3
จับมุมของใบตองฝั่งตรงข้ามกันข้างละ 1 มุมประกบเข้าหากัน
ขั้นตอนที่ 4
ม้วนมุมทั้ง 2 มุมที่จับประกบกัน
ขั้นตอนที่ 5
เมื่อม้วนเสร็จจะได้ใบตองเป็นรูปแนวยาวให้จับกลีบของใบตองและพับ(ทำทีล่ะข้าง)
ขั้นตอนที่ 6
ทำเช่นเดียวกันอีกอันหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 7
นำข้าวต้มมัด2ข้างมาประกบกันและมัดด้วยตอก
ขั้นตอนที่ 8
มัดด้านบนครั้งที่ 1 และมัดด้านล่างอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 9
นำไปนึ่งในซึ้งเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง จากนั้นก็สามารถรับประทานได้
ที่มาของภาพและข้อมูล
โดย นาย ธนยุต อบสินธ์
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP