:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
การกวนข้าวเหนียว
การห่อข้าวต้มมัด
อุปกรณ
ความสำคัญ
ประโยชน์
แนวคิดของชาวบ้าน
เกร็ดความรู้เรื่องข้าวต้มมัด
การผลิตและการค้าขาย
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ประโยชน์


คุณประโยชน์ของข้าวต้มมัด แบ่งเป็น

1.ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
2.กล้วยช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
3.น้ำกระทำให้พลังงานในรูปของไขมัน
4.แป้งในข้าวเหนียวช่วยให้ร่างกายคล่องแคล่ว
5.แคลเซียมช่วยต่อเติมส่วนที่สึกหลอของร่างกาย
6.ได้บุญ(ถ้านำไปทำบุญ)
7.ช่วยในการขับถ่าย
8.ช่วยแก้โรคผอม(เพราะข้าวต้มมัดไขมันเยอะมาก)
ที่มาของภาพและข้อมูล
โดย นาย ธนยุต อบสินธ์
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP