:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
น้ำผึ้ง
กระจับ
ดอกไม้จีน ( กิมจำไฉ่ )
ผลหม่อน
รังนกนางแอ่น
เห็ดหูหนู
สะระแหน่สด
แมงกะพรุน
เง่าบัว
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : อาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้จัดทำ :   1. นาย ทัตเทพ มหาโพธิ์               เลขที่ 4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. นางสาว รุ่งทรัพย์ พืชเพ็ง         เลขที่ 22     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. นางสาว พรรณนที สบูรณ์      เลขที่ 32     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ

         ในปัจจุบันนี้ อาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก มีทั่งอาหารดี อาหารไม่ดี อาหารเป็นเรื่องปกติประจำวันของมนุษย์ เราต้องกินอาหารทุกๆวัน เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเรา กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ทำเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5602/wbi/535609/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP