:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
มารู้จักไม้มงคลกันก่อน
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของผู้ทำเว็บ
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สรุป 5 อันดับ ไม้มงคลที่ชาวนักเรียนนวมินทร์อยากยกให้เป็นไม้มงคล
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง :

ผู้จัดทำ :   1. นาย ธรรณพ อภิชาติ  เลขที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                2. นางสาว พิราพร น้ำใส  เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                3. นางสาว อินทุอร บุญมีรอด  เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง ไม้มงคลในอุดมคตินักเรียนนวมินท์

         "ต้นไม้" ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างความร่มรื่นและสวยงามให้กับธรรมชาติ ซึ่งนอกจากโลกจะสร้างต้นไม้ชนิดต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ต้นไม้ยังถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะสิ่งมีชวิตทุกชีวิตคงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หากขาดต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสดชื่นร่มเย็นสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก และที่สำคัญยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ คนไทยจึงนิยมปลูกต้นไม้ไว้โดยรอบบริเวณบ้าน เพราะเชื่อว่านอกจากจะช่วยทำให้บ้านดูร่มรื่นแล้ว ต้นไม้บางชนิดที่ปลูกไว้นั้นอาจจะให้ดอกที่มีสีสันสวยงาม ช่วยตกแต่งบ้านให้ดูน่าอยู่ และเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ผ่านไปมาได้
         ต้นไม้ทุกชนิดนั้นให้คุณประโยชน์แก่ผู้ปลูกทั้งสิ้น และมีบางชนิดที่พิเศษไปจากต้นไม้อื่นๆ ก็คือสามารถสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของหรือผู้ปลูกอีกด้วย ซึ่งไม้ดังกล่าวนั้นก็คือพรรณไม้ที่เรารู้จักกันในชื่อของ " พรรณไม้มงคล" โดยจะขอยกตัวอย่าง พร้อมทั้งสรรพคุณของพรรณไม้ดังกล่าว มากล่าวให้ทราบจำนวน 9 ชนิดด้วยกัน ได้แก่.ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ ทองหลาง.ไม้กันภัย มะยม ไม่สัก ว่านไชยมงคล ขนุน

             ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5602/wbi/535610/

 
   
 
   

   
SITEMAP