:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
มารู้จักไม้มงคลกันก่อน
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของผู้ทำเว็บ
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สรุป 5 อันดับ ไม้มงคลที่ชาวนักเรียนนวมินทร์อยากยกให้เป็นไม้มงคล
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

มารู้จักไม้มงคลกันก่อน

"ต้นไม้" ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างความร่มรื่นและสวยงามให้กับธรรมชาติ ซึ่งนอกจากโลกจะสร้างต้นไม้ชนิดต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ต้นไม้ยังถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะสิ่งมีชวิตทุกชีวิตคงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หากขาดต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสดชื่นร่มเย็นสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก และที่สำคัญยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ คนไทยจึงนิยมปลูกต้นไม้ไว้โดยรอบบริเวณบ้าน เพราะเชื่อว่านอกจากจะช่วยทำให้บ้านดูร่มรื่นแล้ว ต้นไม้บางชนิดที่ปลูกไว้นั้นอาจจะให้ดอกที่มีสีสันสวยงาม ช่วยตกแต่งบ้านให้ดูน่าอยู่ และเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ผ่านไปมาได้
ต้นไม้ทุกชนิดนั้นให้คุณประโยชน์แก่ผู้ปลูกทั้งสิ้น และมีบางชนิดที่พิเศษไปจากต้นไม้อื่นๆ ก็คือสามารถสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของหรือผู้ปลูกอีกด้วย ซึ่งไม้ดังกล่าวนั้นก็คือพรรณไม้ที่เรารู้จักกันในชื่อของ " พรรณไม้มงคล" โดยจะขอยกตัวอย่าง พร้อมทั้งสรรพคุณของพรรณไม้ดังกล่าว มากล่าวให้ทราบจำนวน 9 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

1.ชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ผลัดใบออกดอกตามกิ่งที่เป็นช่อสั้นๆ มีสีชมพู ไม้ชัยพฤกษ์นี้ถือเป็นต้นไม้ประจำของไทยด้วยเหตุที่คนไทยเคยถือกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่าชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีนามอันเป็นมงคล เราจึงมีคติใช้ต้นไม้ชนิดนี้ในพิธีสำคัญๆ เช่น พิธีลงเสาหลักเมือง โดยเลือกใช้เสาแก่น ไม้ชัยพฤษ์ คฑาจอมพล หรือหากเป็นยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ก็ใช้ไม้ประดิษฐ์จากแก่นไม้ชัยพฤกษ์ทั้งสิ้น เพราะมีความเชื่อกันว่า จะทำให้มีโชคมีชัย มีอำนาจวาสนาสูงส่ง หรือชนะสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้
นอกจากนี้ คนโบราณยังใช้ชัยพฤกษ์ทำเป็นสมุนไพรปรุงยารักษาโรคได้หลายชนิด เช่น ใช้ฝักเป็นช่วยบรรเทาอาการแน่นอก แก้ฟกช้ำ หรือทำยาระบาย ดอกเป็นยาแก้ไข้ ใบใช้เป็นยารักษาฝี หรือโรคผื่นคันตามผิวหนัง รากใช้ฝนทาแก้กลากเกลื้อน นอกจากนี้ชัยพฤกษ์ ยังมีเนื้อไม้สำหรับใช้ในการก่อสร้างอีกด้วย

2.ราชพฤกษ์ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ " ต้นคูณ " เป็นไม้ขนาดกลาง ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและห้อยลง ดอกมี 5 กลีบ สีเหลืองสด ออกดอกระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ จัดว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง เพราะมีความหมายต่อชัยพฤกษ์ที่ว่า เมื่อมีโชค มีชัย มีอำนาจวาสนาสูงส่งแล้วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีคนยกย่องนับถือทั่วไป

3.ทองหลาง ไม้สกุลนี้มีอยู่ด้วยกันหลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทองหลางลาย ทองหลางดอกแดง หรือทองหลางใบมน ซึ่งส่วนมากมีลักษณะคล้ายคลึงกันบ้างก็เฉพาะที่สีของดอกหรือที่ลายของใบเท่านั้น ลักษณะดอกของต้นทองหลางนั้นติดเป็นกลุ่ม ช่อดอกหนึ่งยาวประมาณ 10 - 12 นิ้ว เวลาออกดอกจะทิ้งใบหมดต้น นอกจากนี้ใบทองหลางยังนิยมมาใช้รับประทานกับเมี่ยงคำอีกด้วย ต้นทองหลาง มีความหมายว่า จะได้เงินทอง พัสดุ ข้าวของอุดมสมบูรณ์ หลังจากที่ได้เป็นใหญ่เป็นโต และมีผู้คนยกย่องนับถือแล้ว

4.ไม้กันเกลา เป็นต้นไม้สูง ใบรูปรี ยาว 8 - 11 ซม. ปลายใบและฐานใบแหลม ใบหนาออกดอกเป็นกระจุกบนก้าน ช่อสั้นๆ ดอกเริ่มบานจะเป็นสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด จัดว่าเป็นไม้มงคลเพราะมีความหมายถึง เป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวง หลังจากที่มีความสุขสบายแล้ว เช่นเดียวกับ

5.ไม้กันภัย ซึ่งเป็นไม้เถาขนาดกลางขอบใบมีลักษณะรีเหมือนรูปไข่ ปลายแหลม มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ดอกสีชมพูออกดอกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกเป็นระยางอ่อนช้อยยาว 30 - 80 ซม. มีใบประดับสีชมพูเรียงกันแน่นที่ปลายช่อ พบทั่วไปตามป่าเต็งรังและป่าดิบนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วบ้านได้ดี และเชื่อว่าเป็นไม้มงคล มีอิทธิฤทธิ์สมชื่ออีกด้วย

6.มะยม เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 3 - 10 เมตร ออกช่อบริเวณซอกใบหรือกิ่งก้าน กลีบดอกสีแดง หากใครปลูกนอกจากจะได้รับประทานผลดกเป็นพวงมีรสเปรี้ยวอมหวานแล้ว มะยมยังจัดเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกจะทำให้เป็นที่นิยมชมชอบของทุกคนด้วย นอกจากนี้ตามตำราไทยยังมีสรรพคุณใช้ใบมาต้มน้ำอาบ แก้คัน แก้ไข้ หัด อีสุกอีใส ได้ชะงัดทีเดียว

7.ไม้สัก เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ออกดอกเป็นช่อตรงปลายกิ่ง สรรพคุณนั้นนอกจากจะเป็นไม้ที่มักจะนำมาใช้ทำเครื่องใช้ในบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง ได้ดีและสวยงามแล้ว ตามตำรายาไทย ใช้แก่นและใบ ขับลมในลำไส้ รักษาโรคเบาหวาน ปัสสาวะพิการ และไตพิการได้ด้วย และที่สำคัญไม้สักยังจัดได้ว่าเป็น ไม้มงคลที่ช่วยบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้น และมีอำนาจสืบไป

8.ว่านไชยมงคล หรือว่านศรีคันไชย เป็นพืชพวกมีลำต้นเป็นหัวฝังอยู่ใต้ดิน ดอกเป็นดอกเดี่ยว พืชในสกุลว่านไชยมงคลนี้ ส่วนมากเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมที่พบในประเทศแม็กซิโก บราซิล ผู้นิยมปลูกว่านส่วนใหญ่เชื่อกันว่า ว่านไชยมงคลนี้เป็นว่านที่สามารถอำนวยความสิริมงคลให้แก่ผู้ปลูก หรือนำโชคมาสู่เจ้าของว่านได้ และเชื่อกันว่า ว่านต้นนี้มีอานุภาพช่วยปกป้องคุ้มภัยอันตรายต่างๆ ให้แก่เจ้าของว่านได้อย่างยอดเยี่ยม

9.ไม้มงคลชนิดที่ 9 คือขนุน ซึ่งเป็นผลไม้ที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง ขนุนเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 25 เมตร ใบมันหนาเหมือนแผ่นหนัง ผลใหญ่มีหลายขนาด รอบผลมีหนามสั้นๆ นิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือหลังบ้านเพื่อหนุนเนื่องบุญบารมีและเงินทอง มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล สำหรับความหมายที่ใช้ในพิธีกรรมนั้น เพื่อให้หนุนฐานะที่มีอยู่แล้วไม่ให้ลดน้อยถอยลง ให้มีแต่ความเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อทราบสรรพคุณของไม้มงคลทั้ง 9 ชนิดแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะไปหามาปลูกรอบๆบริเวณบ้านของตนเป็นแน่ เพราะคงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร ที่เราจะนำต้นไม้สักต้นหรือสองต้นมาปลูกไว้หน้าบ้านถึงแม้ว่า ไม้มงคลเหล่านี้จะไม่มีอานุภาพสมคำเล่าขานจริง แต่ก็ให้ดอกที่สวยงามประดับสวนหน้าบ้านได้ไม่แพ้พรรณไม้ชนิดอื่นเลย.

เชิญมาชมเว็ปไซต์ได้ที่ : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5601/wbi/535610/

 
 
   
 
   

   
SITEMAP