:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
มารู้จักไม้มงคลกันก่อน
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของผู้ทำเว็บ
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ความคิดเห็นของไม้มงคลในอุดมคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สรุป 5 อันดับ ไม้มงคลที่ชาวนักเรียนนวมินทร์อยากยกให้เป็นไม้มงคล
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

สรุป 5 อันดับไม้มงคลที่ชาวนักเรียนนวมินทร์อยากยกให้เป็นไม้มงคล

อันดับที่ 1      กุหลาบ                                        9 คน
อันดับที่ 2      มะยม                                          8 คน
อันดับที่ 3      ราชพฤกษ์หรือต้นคูณ                   7คน
อันดับที่ 4      ขนุน,มะลิ                                    6 คน
อันดับที่ 5       กล้วยไม้ ,ต้นโพธิ์                        4 คน

 

 
 
   
 
   

   
SITEMAP