:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
กล้วยไม้
ประวัติกล้วยไม้
ลักษณะทั่วไป
การจำแนกกล้วยไม้
วิธีการปลูก
การให้น้ำและปุ๋ย
การขยายพันธุ์
โรคและแมลงศัตรู
กล้วยไม้สกุต่าง ๆ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ตัวการ์ตูนที่เด็กอยากได้เป็นเพื่อน
ผู้จัดทำ : 1. นายณัฐวุฒิ โชติศรี   เลขที่ 4    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
              2. นายณัฐพงษ์ บุญประจักษ์    เลขที่ 14   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
              3. นางสาวหทัยชนก    โพธิ์เรือง   เลขที่ 25    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
              4. นางสาวสุดารัตน์ พยุงตน    เลขที่ 35   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
 
           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง กล้วยไม้ในนครสวรรค์ ซึ่งคณะผู้จัดทำไดเกี่ยวกับกล้วยไม้ซึ่งคณะผู้จัดทำได้รวบรวมประวัติของกล้วยไม้ การขยายพันธุ์ การจำแนกกล้วยไม้ เป็นต้น


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5701/wbi/535701/

 

 

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP