:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติของสมุนไพรไทย
ข้อควรระวังในการใช้
รูปแบบของสมุนไพรไทย
ขมิ้นชัน
ฟักทอง
ตะไคร้
ข่อย
โหระพา
บัวบก
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : สมุนไพรไทย
ผู้จัดทำ :   1. นายชัยฤทธิ์  น้ำชุ่ม                 เลขที่  12     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                2. น.ส.จันทร์จิรา  คชรี              เลขที่   23   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
               

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องพืชสมุนไพร โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ที่เข้ามาเยียมชมเว็บไซต์นี้ ได้รู้ว่าพืชสมุนไพรนั้นมีประโยชน์มากมาย และอีกมากมายให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้มาศึกษาและค้นคว้าหาความรู้


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5801/wbi/535803/
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   

 

SITEMAP