:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
เตาไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้า
หม้อหุงข้าว
กาต้มน้ำไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้า
พัดลม
โทรทัศน์
ตู้เย็น
เครื่องซักผ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  กระทะไฟฟ้า

5. กระทะไฟฟ้า  (ELECTRIC BOWLS)
     กระทะไฟฟ้าหรือชามไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ที่ให้ประโยชน์ในการปรุงอาหาร เช่น ผัด อบ ต้ม ตุ๋น ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยความร้อนที่ออกมาจากผิวของกระทะ

ส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้า 
     กระทะไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญเพียง 3 ส่วน คือ
1) ตัวกระทะ ทำจากอลูมิเนียมหล่อซึ่งนำความร้อนได้ดี มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและไม่เป็นสนิม
2) ลวดความร้อน ใช้ท่อเหล็กเป็นเปลือก และใส่ลวดนิโครมไว้ภายในท่อ ต่อขั้วไฟออกมาภายนอกกระทะ 2 ขั้ว 
ทำหน้าที่ให้กระแสไฟไหลผ่าน เพื่อให้กระทะร้อน
3) สายไฟ เป็นสายไฟที่ทำจากลวดนิโครมผสมนิเกิล หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน ส่วนปลายสายมีปลั๊กทั้งสองด้าน
    ด้านหนึ่งเป็นปลั๊กสำหรับเสียบต่อกับขั้วไฟที่ตัวกระทะ อีกด้านหนึ่งเป็นปลั๊กสำหรับเสียบต่อกับปลั๊กจ่ายไฟภายใน
บ้าน 
       ส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้า
1.หูจับฝาปิดกระทะ
2. ฝาครอบกระทะ
3. หูจับตัวครอบกระทะ
4. โครงภายนอกกระทะ
5. ตัวกระทะ
6. หลอดแสดงการทำงาน
7.ปุ่มปรับความร้อน 
8. สายไฟฟ้า

อุปกรณ์ให้ความร้อน
     ลวดความร้อนจะถูกหล่อติดอยู่ที่ก้นของกระทะลวดความร้อนนั้นทำด้วยลวดนิโครมใส่ไว้ในท่อเหล็ก มีผงแมกนีเซียมออกไซด์ลงไปในท่อ และมีขั้วต่อสายออกมาจากภายนอก 2 ขั้ว
การทำงานของกระทะไฟฟ้า
     เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดความร้อนจะทำให้มีความร้อนเกิดขึ้น โดยปริมาณความร้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับอุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ สำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผ่านมายังตัวกระทะเคลือบทั้งหมด
ข้อแนะนำในการใช้งาน
1. ใช้ตุ๋นอาหารแทนหม้อตุ๋นไฟฟ้า เพราะสามารถ ตั้งไฟอ่อนๆได้
2. ใช้อาหารแทนเตาอบไฟฟ้าได้ โดยตั้งไฟอ่อนๆ และ ตั้งเวลาได้ 
3. ก่อนทำความสะอาดกระทะ ต้องถอดปลั๊ก ไฟออก ก่อนเสมอ 
4. ไม่ควรแช่กระทะไฟฟ้าลงในน้ำ 
5. เช็ดปลั๊กเสียบให้แห้งทุกครั้ง หลังจากทำความสะอาดกระทะไฟฟ้าเสร็จ 
6.ควรล้างผิวกระทะให้สะอาดไม่ควรใช้ฝอยเหล็กขัดจากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วนำมาเสียบปลั๊ก
ไฟทิ้งไว้2-3นาที 
7.ไม่ควรใส่น้ำเกิดขีดที่ระบุไว้ อาจทำให้น้ำเดือดล้นออกมาทำให้เกิด อันตรายและทำความสะอาดยาก
ที่มาของภาพ
http://www.excelchoice.com/promotion
http://www.somboonelectric.com/product.detail_392660_th_1709800

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP