:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
เตาไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้า
หม้อหุงข้าว
กาต้มน้ำไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้า
พัดลม
โทรทัศน์
ตู้เย็น
เครื่องซักผ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ
นายณรัช ฐานุตระกูล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5801/5813/
 
ชื่อ นางสาวณิชากร พูลเอี่อม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5802/5824/
 
ชื่อ
นายณัฐพร ศรีสุพรรณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5801/5820/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP