ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2553
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2553
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2553
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
535501
ชุมชุนบ้านมอญกับนักเรียนนวมินท์ pp  
535502
วิถีชุมชนบ้านโพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง +p  
535503
อะเมซิ่ง ชุมชนเก้าเลี้ยว pp  
535504
ปลากัด ppp  
535505
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชุนบ้านตาขีด ppp  
535506
อะเมซิ่ง ชุมชนบ้านวังเดื่อ อ.เมืองฯ pppp  
535507
อะเมซิ่ง ชุมชนบ้านด่านช้าง อ.บรรพตฯ    
535508
อะเมซิ่ง ชุมชนบ้านมะเกลือ อ.เมืองฯ pppp  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
535601
สนุมไพรไทย p  
535602
อาหารคาว คนนครสวรรค์ pppp  
535603
อะเมซิ่ง ชุมชนบ้านเขาดิน pp  
535604
ตะวันตกดินที่บ้านมะเหลือ pp  
535605
วิถีชีวิตนักเรียนนวมินท์กับเกม Dot A p  
535606
สนุมไพรพื้นบ้าน pp  
535607
เตรียมความพร้อมแบบนักเรียนมืออาชีพ p  
535608
ขนมไทยที่นิยมรับประทานของนักเรียนนวมินท์ pppp  
535609
อาหารเพื่อสุขภาพ pppp  
535610
ไม้มงคลในอุดมคตินักเรียนนวมินท์ p  

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP