ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์

ผลแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ระดับ สมพ.42
 
     หนังสือ/คำสั่งในการดำเนินงาน |

 1. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 2.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 3.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 4. การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 5. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 6. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 7. การสร้าง Webpage ประเภท CMS | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 8. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 9. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 10. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 11. การประกวดการตัดต่อภาพยนตร์ | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)
 12. การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ | ผลการแข่งขัน | ตัวแทน สพม 42 (เฉพาะอันดับที่ 1)

 13. การแข่งขันหุ่นยนต์ (จากศูนย์โรงเรียนหนองบัว) | ผลการแข่งขัน

ผลงานการแข่งขันทักษะการออกแบบเว็บไซต์ ปี 2554
 
        1. Color1 คณะไกลกังวล
        3. Color3 คณะจักรี
        5. Color5 คณะภูพิงค์

Link ทดสอบเว็บไซต์
 
 Link สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1   | ม.5/1 | ม.5/2 | ม.5/3 | ม.5/4 | ม.5/5 | ม.5/6 | ม.5/7 | ม.5/8 |

  แบบอักษร (Fonts) TH SarabunPSKงานออกแบบเว็บไซต์ <=ไฟล์นี้ Download เฉพาะในห้องเรียน ICT2 เท่านั้น|

 แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์หรือโฟลเดอร์ และสร้าง shortcut ใน FlashDrive |   

          1. ทดสอบ E - Office สพม. 42(รุ่น แบ่งกลุ่มส่งงานใน สพม.42 เป็น 1-10 กลุ่ม)
          2. ข้อมูล ม. 5/5

ทรัพยากรจังหวัดต่าง ๆ

โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกทักษะ

ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบฝึกทักษะประจำสัปดาห์

 ส่งงานผ่านเครือข่าย [ส่งไฟล์ข้อมูลเว็บไซต์]

Link ส่งงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ส่งงาน อ.เก็จชนา เจตน์เสนารักษ์

 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP