หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
สาระความรู้
 

ข้อมูลของฉัน

ชื่อ     นาย เจนณรงค์    ภู่พลับ 
ชื่อเล่น   หน่อย          อายุ    16   ปี 
สัญชาติ     ไทย          ศาสนา    พุทธ
ส่วนสูง   164 ซม.     น้ำหนัก   49 กก.
เกิดวันที่    19  กันยายน  พ.ศ. 2537  
บิดาชื่อ  นาย สำรวย       ภู่พลับ    อาชีพ รับจ้างทั่วไป
เกิดวันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2504
มารดา   นาง เรียม     ภู่พลับ      อาชีพ  ค้าขาย
เกิดวันที่  24  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2504

อาหารที่ชอบกิน    ข้าวราดแกง
ผลไม้ที่ชอบกิน    เงาะ
วิชาที่ชอบเรียน    คณิตศาสตร์
วิชาที่ไม่ชอบเรียน   ภาษาอังกฤษ
วิชาที่เรียนแล้วรู้สึกดี       คณิตศาสตร์
เพลงที่ชอบฟัง   แม้ว่า   (เสกโลโซ)
คติประจำใจ  ทำวินาทีนี้ให้ดีที่สุด

ความสนใจพิเศษ
       - การเล่นกีฬาฟุตบอล      
       - กีฬาที่ชอบเล่นมากที่สุด คือ กีฬา ตะกร้อ เพราะ  เวลาที่ข้าพเจ้าได้เล่นตะกร้อแล้วทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีกับกิจกรรมนี้

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
วิชา การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
SITEMAP