:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แกงจืดดอกขจร
ไก่ผัดขิง
แกงขี้เหล็ก
ยำสมุนไพร
สายบัวต้มมะดัน
แกงใบยออ่อน
น้ำพริกมะขามสด
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
เฉลยคำตอบก่อนเรียน


 
ข้อที่
คำตอบ
1
             ก. ไขมัน             
2
ง.ถูกทุกข้อ
3
ข.รสอ่อนๆ
4
ก.พืชผักธรรมชาติ  
5
  ก.ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดี      
6
ค.แกงขี้เหล็ก      
7
ค.มะเขือเทศ  แตงกวา     
8
     ก.กระเพรา  โหระพา           
9
ง. ก  ข ถูก
10
ง.กะปิ
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP