ข้อมูลของฉัน


ชื่อ - นามสกุล
นางสาวณฐธนพร อินทรวิเชียร
ชื่อเล่น แนน
เลขประจำตัวนักเรียน 12140
เกิดวันอังคารที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2537
อายุ 18 ปี ราศี กรกฎ
กรุ๊ปเลือด o
เพศหญิง สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
อนาคตใฝ่ฝัน พยาบาลทหาร
ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 4/74 หมู่ที่ 15 ตำบล วัดไทรอำเภอ เมืองฯจังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000


 

e-mail : Nan- lover1@ hotmail .com
สีที่ชอบ : ชมพู ฟ้า
การ์ตูนที่ชื่นชอบ : โดราเอมอน
เพลงโปรด : ช่วงที่ดีที่สุด,ถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์,
ติดปีกความคิดถึง
คติประจำใจ : เราต้องสู้เพื่อพ่อแม่และอนาคต

ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ฉันได้ลงแข่งขันศิลปหัตถกรรมเกี่ยวกับการทำอาหาร
เพื่อสุขภาพได้รางวัลที่2.
มัธยมศึกษาปีที่3 ฉันก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมและได้รางวัลที่3


   
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x786 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP