ทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล
           ทักษะเบื้องต้นในการเล่นฟุตซอล
            การเล่นฟุตซอล ผู้เล่นควรมีสมรรถภาพทางกายที่ดี และต้องมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
      1)การเคลื่อนที่ การเล่นฟุตซอล ผู้เล่นต้องเคลื่อนที่ และเปลี่ยนทิศทางอยู่เสมอผู้เล่นจึงต้องมีการวิ่งในระยะสั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในขณะที่ไม่มีลูกบอลอยู่ในครอบครองและวิ่งในขณะที่มีลูกบอลครอบครอง รวมทั้งต้องมีการหยุดเคลื่อนที่โดยไม่เสียการทรงตัวเพื่อหลบหลีกหรือเปลี่ยนทิศทาง
       2)การเลี้ยงลูกบอล ผู้เล่นต้องมีทักษะในการเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า และการใช้ฝ่าเท้าพาลูกบอลไปทางซ้าย ทางขวา ตรงไปข้างหน้า การเขี่ย คลึง ดึงลูกบอล ไปในทิศทางต่างๆ
        3)การส่งลูกบอล ผู้เล่นต้องมีทักษะในการใช้ส่วนของเท้าทั้งหมดส่งลูก เช่น ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก ส้นเท้า หลังเท้า ฝ่าเท้า หัวรองเท้า การยกและการงัดลูกบอล ซึ่งการยกลูกบอลใช้เมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมาขวางทิศทางในระยะใกล้ จึงใช้การยกลูกด้วยปลายเท้าค่อนมาทางหลังเท้า ส่งให้เพื่อนร่วมทีมสำหรับการงัดลูกลักษณะคล้ายการยกลูกแต่จะใช้เมื่อส่งลูกยาวหรือระยะค่อนข้างไกลตัว
        4)การรับลูกบอล การรับลูกบอลสามารถใช้ส่วนเท้าทั้งหมดรับลูกบอล รวมทั้ง ศีรษะ หน้าอก หน้าขา หน้าแข้ง รับลูกบอลด้วย
        5)ผู้รักษาประตู ผู้เล่นต้องมีทักษะในการใช้ส่วนของเท้ายิงประตูรวมทั้งการโหม่งด้วย
         6)ผู้รักษาประตู ผู้เล่นที่ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตู เป็นผู้เล่นด่านสุดท้ายที่สำคัญเพราะถ้าป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามยิงประตูได้ ทีมก็จะไม่พ่ายแพ้ ผู้รักษาประตูจึงต้องมีทักษะที่ดีหลายด้าน ทั้งในการใช้ส่วนของเท้าในการรับและเตะส่งลูก การรับลูกด้วยมือไม่ว่าลูกบอลจะพุ่งมาในลักษณะใดก็ตาม
         7)หลักการฝึกทักษะฟุตซอล

                       1.เริ่มจากง่ายไปยาก
                       2.จากช้าไปสู่เร็ว
                       3.จากสั้นไปยาว
                       4.จากน้อยไปมาก
                       5.จากเบาไปหนัก
            ก่อนการเล่นฟุตซอลจะต้องมีการอบอุ่นร่างกาย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายได้ปรับตัวพร้อมที่จะทำงานในสภาวะซึ่งเกินกว่าปกติที่ร่างกายเคยทำอยู่ เป็นการเตรียมความพร้อมของระบบต่างๆภายในร่างกายให้ปรับตัวรับงาน หรือความหนักที่ร่างกายต้องออกแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้อัตราการไหลเวียนเลือดและการหายใจเพิ่มขึ้น ทำให้เลือดไหลเวียนไปสู่กล้ามเนื้อมากขึ้น การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อพลิก ข้อแพลงอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นได้ยากและมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
เทคนิคในการเล่นฟุตซอล


 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

   
SITEMAP