ลักษณะพิเศษของฟุตซอล                1.เป็นเกมที่ใช้การส่งลูกบอลเป็นหลัก เนื่องจากขณะที่เล่นต้องพยายามส่งลูก บอลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพื่อการยิงประตู
                2.มีการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างผู้เล่นตลอดเวลา เพราะผู้เล่นต้องเคลื่อนที่ และเปลี่ยนทิศทางอยู่เสมอ
                3.ใช้ความเร็วช่วงสั้น ๆ ตลอดเวลา เพราะสถานการณ์ในสนามแข่งขันจะบีบ บังคับให้ผู้เล่นต้องใช้ความเร็วสูงตลอดเวลา ทั้งความเร็วในการคิด ความเร็วในการเคลื่อนไหว และความเร็วในการตัดสินใจ
               4.การหยุดชั่วขณะแล้วเล่น เป็นเทคนิคเฉพาะของการเล่นฟุตซอล เพื่อต้อง การทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้แล้วฉวยโอกาสโจมตีทันทีทันใด การหยุดชั่วขณะนี้สามารถกระทำได้ทั้งในจังหวะที่ต้องใช้ความเร็วสูงและความเร็วปกติ
                5.มีการสื่อสารกันตลอดเวลา เนื่องจากเป็นการเล่นที่ต้องมีการสื่อสารกัน ตลอดเวลาระหว่างโค้ชกับผู้เล่น ผู้เล่นกับผู้เล่นทั้งในและนอกสนาม
                6.อาศัยการเล่นเป็นทีม ผู้เล่นทุกคนต้องอาศัยการเล่นเป็นทีม มีวินัย มีสมาธิ และมีจิตใจของนักกีฬา 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

   
SITEMAP