ข้อมูลการศึกษา 

12

 

 

 

 

 

 

ตอนอนุบาล   เรียนที่โรงเรียน วัดหนองโรง    ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสรรค์
ตอนประถม เรียนที่โรงเรียนวัดหนองโรง   
ตอนมัธยมต้นเรียนที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   นครสวรรค์

ตอนมัธยมต้นข้าพเจ้าเคยไปสมัครทีโรงเรียนนครสวรรค์   รอบโอลิมปิกแต่ข้าพเจ้าสอบไม่ติด 
เพราะข้อสอบยากมาก ๆ  หนังสือข้าพเจ้าก๊ไม่ได้อ่าน   เลยสอบไม่ติด 
จึงตัดสินใจมาสอบที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   แล้วก็สอบติดจนได้

13

 

 

 

 

 

 

พอมัธยมปลายขึ้นม.4 ข้าพเจ้าได้เคยไปสมัครที่โรงเรียนนครสวรรค์  แต่ก็สอบไม่ติดเช่นเคยเพราะเตรียมตัวไม่พร้อม  หนังสือก็ไม่อ่านเลยสอบไม่ติด ก็เลยตัดสินใจใหม่ว่าจะกลับมาเรียนที่นวมินท์ ลงสมัครไปสาย1.ศิลป์คำนวณ 2. วิทยาศาสตร์  3. ศิลป์ภาษา 4. วิทยาศาสตร์โอลิมปิก  5.  ศิลป์ทั่วไป ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ศิลป์คำนวณ   การเรียนรู้ศิลป์คำนวณนี้ ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเป็นระดับมัธยมปลาย แต่ก็ต้องเรียนเพราะอาจจะเป็นเพราะสายที่ชอบเรียน 
บางคนถามว่าอยู่ห้องอะไรแล้วเราตอบไปว่าอยู่ห้อง 5  บางคนอาจจะคิดว่าเป็นห้องที่อยู่ท้าย ๆไม่ค่อยมีความรู้อะไร แต่ที่จริงแล้ว มัธยมปลายแบ่งห้องไม่เหมือนกันเพราะจะแบ่งเป็นศิลป์
ไม่เหมือนกันความรู้ไม่เหมือนกัน ห้องแรกๆ จะถนัดไปทางวิชาการส่วนห้องท้าย  ๆจะถนัดไปทางด้านการปฏิบัติ  

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP