:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
วิธีที่ 1 ค้นหาวิธีเรียนที่เป็นแบบคุณ
วิธีที่ 2 เรียนอย่างมีความสุขด้วยสมาธิที่คุณสร้างเองได้
วิธีที่ 3 จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ .. ผลการเรียนดีขึ้น
วิธีที่ 4 พบรักในวัยเรียนการปฏิเสธและการรักษามิตรภาพให้ดีอยู่เสมอ
วิธีที่ 5 วิธีเอาชนะปัญหาเมื่อต้องรีบอ่านหนังสือให้ทันสอบ
วิธีที่ 6 ขั้นเตรียมความพร้อม อุปสรรค คือ ความรู้อันมีค่า
วิธีที่ 7 ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และโดดเด่น คือ ความสำเร็จของคุณ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP