:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ยาไทยบำรุงสายตาให้สว่างสดใส
ยาไทยแก้เบาหวาน
ยาไทยแก้โรคกระเพาะอาหาร
ยาไทยแก้ไข้ทับระดู
ยาไทยแก้ไข้ท้องร่วง
ยาไทยแก้แผลกลาย
ยาไทยแก้งูสวัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ยาไทยแก้ไข้ทับระดู     อาการที่สตรีมีอาการไขแล้วมีประจำเดือนหรือระดูออกมาด้วย นับว่าอาการไข้จะมีสูงยิ่งขึ้น หรือมีประจำเดือนอยู่ก็เกิดอาการเป็นไข้ตามมา
   หากเป็นดังนี้ก็จะต้องใช้ยาไทยแก้ปัญหาทันที
     เอายอดชะครามมา 5 ยอด ล้างน้ำให้สะอาด เอามาทั้งยอด ใบ ลูก ดอก ก้าน จัดการโขลกให้ละเอียด
     เติมเหล้าขาว 1 ถ้วยเล็ก คั้นเอามากรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วดื่มทันที
     กลิ่นเหล้าขาวจะหายไปหมด เพราะฤทธิ์ของยอดชะครามนั่นเอง

  
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP